Kasutustingimused

Tingimuste kokkulepe

Enne Savett.CC kasutamist vaadake need kasutustingimused hoolikalt üle.Selles dokumendis öeldakse tingimused ja tingimused ("terminid"), millele Savett.cc ("meie" või "meie") pakub teile teenust oma veebisaitidel, sealhulgas, ilma piiranguteta, ülaltoodud loetletud veebisaidid (ühiselt veebisait "veebisait").Need tingimused on teie ja meie vahel lepinguline leping.Veebisaidi külastades, juurdepääsu, kasutades ja/või liitudes (ühiselt "kasutades"), väljendate nende tingimuste mõistmist ja aktsepteerimist.Nagu selles dokumendis kasutatud, viitavad mõisted "teie" või "teie" teile, mis tahes üksusele, keda esindate, teie esindajaid, järeltulijaid, määrajaid ja sidusettevõtteid ning mis tahes teie või nende seadet.Kui te ei nõustu kõigi nende kasutustingimustega, on teil saidi kasutamine selgesõnaliselt keelatud ja peate veebisaidi kasutamise lõpetama.

Saidil esitatud teave ei ole ette nähtud ühegi jurisdiktsiooni või riigis levitamiseks ega kasutamiseks, kus selline jaotamine või kasutamine oleks vastuolus seaduse või määrusega või mis allutaks meile mis tahes registreerimisnõude kohaselt sellises jurisdiktsioonis või riigis.Sellest lähtuvalt teevad need isikud, kes otsustavad saidile juurde pääseda muudest asukohtadest, seda omal algatusel ja vastutavad ainuisikuliselt kohalike seaduste järgimise eest, kui kohaldatavad kohalikud seadused.

Kasutamislitsents

Luba antakse materjalide ühe eksemplari ajutiseks allalaadimiseks Savett.CC veebisaidil ainult isiklikuks, mitteäriliseks ajutiseks vaatamiseks.See on litsentsi andmine, mitte omandiõiguse üleandmine ja selle litsentsi alusel nõustute mitte:

  • Süstemaatiliselt andmed või muu sisu hankige saidilt otse või kaudse loomise või kompileerimiseks kogumise, kompileerimise, andmebaasi või kataloogita ilma meie kirjaliku loata.
  • Meie arvates ja/või saidil halvustamine, tuhmumine või muul viisil kahju.
  • Kasutage saidilt saadud teavet teise inimese ahistamiseks, kuritarvitamiseks või kahjustamiseks.
  • Osalege saidi loata raamimisega või sidudes.
  • Segage saidile või saidiga ühendatud võrkudele või teenustele liigse koormuse segamine, häirimine või loomine.
  • Kopeerige või kohandage saidi tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muu kood.
  • Dešifreerimine, dekompileerimine, lahtiühendamine või ümberpööramine on mis tahes tarkvara, mis koosneb või moodustab mingil viisil osa saidi osa.
  • Kasutage saiti osana meiega konkureerimiseks või muul viisil saiti ja/või sisu tulude teenimise või äriettevõtte jaoks.
Tähtaeg ja lõpetamine

Need kasutustingimused jäävad saidi kasutamise ajal täies jõus ja mõjus.Ilma nende kasutustingimuste muud sätteid piiramata jätame endale õiguse oma äranägemise ja etteteatamise või vastutuseta keelata saidile juurdepääs ja kasutamine (sealhulgas teatud IP -aadresside blokeerimine) mis tahes isikul või mis tahes põhjusel võiIlma põhjuseta, sealhulgas ilma igasuguse kasutustingimuste või kohaldatava seaduse või määruse osas sisalduva esindamise, garantii või lepingu rikkumise piiranguteta.Võime teie kasutamise või saidil osalemise lõpetada või kustutada mis tahes sisu või teabe, mille olete igal ajal, ilma hoiatuseta, meie oma äranägemise järgi.

Reklaamijad

Lubame reklaamijatel kuvada oma reklaame ja muud teavet saidi teatud valdkondades, näiteks külgriba reklaamid või ribareklaamid.Kui olete reklaamija, võtate täieliku vastutuse saidile paigutatud reklaamide ja saidil pakutavate teenuste või nende reklaamide kaudu müüdavate toodete eest.Lisaks sellele nõuab reklaamijana ja esindate, et teil on kõik õigused ja volitused reklaamide paigutamiseks saidile, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigusi, reklaamiõigusi ja lepingulisi õigusi.Pakume lihtsalt ruumi selliste reklaamide paigutamiseks ja meil pole reklaamijatega muid suhteid.

Lahtiütlemine

Sait on esitatud AS-IS-i ja võimaliku alusel. Nõustute, et teie saidi kasutamine ja meie teenused on teie ainus risk. Seadusega lubatud täies mahus loobume kõigist selgesõnalistest või kaudsetest garantiidest seoses saidi ja selle kasutamisega, sealhulgas, sealhulgas piiranguteta, kaudsed kaubeldavuse garantiid, konkreetseks otstarbeks sobivust ja rikkumata jätmist. Me ei anna saidi sisu või saidiga seotud veebisaitide sisu täpsuse või täielikkuse täpsuse ega täielikkuse kohta garantiisid ega vastutust sisu ja materjalide ebatäpsuste või ebatäpsuste eest (1) vigade, vigade ega ebatäpsuste eest. 2) Isikukahjustus või varakahjustus mis tahes olemuselt, mis tuleneb teie juurdepääsust saidile ja kasutamisest, (3) mis tahes volitamata juurdepääs meie turvalistele serveritele ja/või kogu isiklikule teabele ja/või/või finantsteabele Selles salvestatakse (4) mis tahes katkemine või lõpetamine saidile või sealt ülekande, (5) mis tahes vead, viirused, trooja hobused vms, mida saab iga kolmanda osapoole poolt saidile või selle kaudu edastada, ja/või (või ( 6) Mis tahes sisu ja materjalide vead või väljajätmised või mis tahes kadude või kahjustuste korral tekkinud sisu kasutamise, edastatud või muul viisil saidi kaudu kättesaadavaks tehtud sisu kasutamise tõttu. Me ei taga, kinnitame, ei taga ega võta vastutuse mis tahes toote või teenuse eest, mida kolmas osapool saidi kaudu, mis tahes hüperlingitud veebisaiti või mis tahes ribareklaamis esitatud veebisaiti või mobiilirakendust, ja me ei tee seda ning me ei tee seda. Olge osapoolt või mingil viisil vastutav teie ja toodete või teenuste pakkujate vahelise tehingu jälgimine. Nagu toote või teenuse ostmise korral mis tahes meediumi või mis tahes keskkonnas, peaksite vajaduse korral kasutama oma parimat otsust ja tegutsema ettevaatlikult.

Vastutuse piiramine

Mingil juhul vastutame meie ega meie direktorid, töötajad või esindajad teie või mõne kolmanda osapoole ees otsese, kaudse, järeldusega, eeskujuliku, juhusliku, erilise või karistava kahju eest, sealhulgas kaotatud kasum, kaotatud tulu, andmete kaotamine, andmete kaotamine, andmete kaotamineVõi muid saidi kasutamisest tulenevat kahju, isegi kui meile on soovitatav sellise kahju võimalusest.

Hüvitamine ja vabastamine

Käesolevaga nõustute meile hüvitama ja hoiate meid kahjututest kõigist kahjudest ning kolmandate osapoolte nõuetest ja kuludest, sealhulgas advokaaditasudest, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest ja/või nende tingimuste rikkumisest.

Juhul, kui teil on vaidlus ühe teise kasutaja või mõne kolmanda osapoolega, vabastate meid, meie ohvitserid, töötajad, agendid ja paremal olevad järeltulijad igasugustest igasugustest nõuetest, nõudmistest ja kahjudest (tegelikest ja tagajärgedest)või olemus, tuntud ja tundmatu, kahtlustatav ja vaieldamatu, avalikustatud ja avalikustamata, mis tuleneb sellistest vaidluste ja/või veebisaidiga seotud või mis tahes viisil.