Οροι χρήσης

Συμφωνία για όρους

Ελέγξτε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το savett.cc.Το παρόν έγγραφο αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις ("όροι") στους οποίους θα σας παρέχει υπηρεσίες στους ιστότοπους του, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των παραπάνω ιστότοπων (συλλογικά, στον ιστότοπο "").Αυτοί οι όροι αποτελούν συμβατική συμφωνία μεταξύ εσάς και των ΗΠΑ.Με την επίσκεψη, την πρόσβαση, τη χρήση και/ή τη συμμετοχή (συλλογικά "χρησιμοποιώντας") τον ιστότοπο, εκφράζετε την κατανόησή σας και την αποδοχή αυτών των Όρων.Όπως χρησιμοποιείται σε αυτό το έγγραφο, οι όροι "εσείς" ή "σας" αναφέρονται σε εσάς, οποιαδήποτε οντότητα που εκπροσωπείτε, οι εκπρόσωποί σας, οι διάδοχοι, οι εκχωρήσεις και οι θυγατρικές σας και οποιαδήποτε από τις συσκευές σας ή τις συσκευές σας.Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους Όρους Χρήσης, τότε απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η διανομή ή η χρήση θα ήταν αντίθετες με το νόμο ή τη ρύθμιση ή οι οποίες θα μας υποβάλουν σε οποιαδήποτε απαίτηση καταχώρισης εντός της εν λόγω δικαιοδοσίας ή χώρας.Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

Άδεια χρήσης

Η άδεια χορηγείται προσωρινά για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών στην ιστοσελίδα του Savett.cc για προσωπική, μη εμπορική μεταβατική προβολή μόνο.Αυτή είναι η χορήγηση άδειας, όχι η μεταβίβαση τίτλου και με αυτή την άδεια συμφωνεί να μην:

  • Η συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τον ιστότοπο για να δημιουργήσει ή να μεταγλωττίσει άμεσα ή έμμεσα μια συλλογή, συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
  • Αποθαρρυντικά, αμαυρώνει, ή άλλως βλάβη, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τον ιστότοπο.
  • Χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ιστότοπο για να παρενοχλούν, να κακοποιούν ή να βλάψουν άλλο άτομο.
  • Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση με τον ιστότοπο.
  • Παρεμβαίνει, διαταράσσεται ή δημιουργεί υπερβολική επιβάρυνση στον ιστότοπο ή τα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τον ιστότοπο.
  • Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Flash, του PHP, του HTML, του JavaScript ή άλλου κώδικα.
  • Αποκρυπτογραφήστε, αποσυμπιέστε, αποσυναρμολογήστε ή αντίστροφα μηχανικά οποιοδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος του ιστότοπου.
  • Χρησιμοποιήστε τον ιστότοπο ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας για να ανταγωνιστείτε με εμάς ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον ιστότοπο ή/και το περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια που δημιουργεί έσοδα ή εμπορικές επιχειρήσεις.
Όρος και τερματισμός

Αυτοί οι Όροι Χρήσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα ενώ χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.Χωρίς να περιορίζουμε οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη, αρνούμαστε την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού ορισμένων διευθύνσεων IP), σε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιονδήποτε λόγο ήΓια κανένα λόγο, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό για παραβίαση οποιασδήποτε εκπροσώπησης, εγγύησης ή διαθήκης που περιέχεται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού.Μπορούμε να τερματίσουμε τη χρήση ή τη συμμετοχή σας στον ιστότοπο ή να διαγράψουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που δημοσιεύσατε ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Διαφημιζόμενοι

Επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να εμφανίζουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου, όπως διαφημίσεις πλευρικής γραμμής ή διαφημίσεις banner.Εάν είστε διαφημιζόμενος, θα αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν διαφημίσεις που τοποθετείτε στον ιστότοπο και οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή τα προϊόντα που πωλούνται μέσω αυτών των διαφημίσεων.Επιπλέον, ως διαφημιζόμενος, δικαιολογείτε και αντιπροσωπεύετε ότι διαθέτετε όλα τα δικαιώματα και την εξουσία να τοποθετείτε διαφημίσεις στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων δημοσιότητας και συμβατικών δικαιωμάτων.Παρέχουμε απλώς το χώρο για να τοποθετήσουμε τέτοιες διαφημίσεις και δεν έχουμε άλλη σχέση με τους διαφημιζόμενους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ο ιστότοπος παρέχεται με βάση το AS-IS και το AS-ASSACEATERABLE. Συμφωνείτε ότι η χρήση του Δικτυακού Τόπου και των Υπηρεσιών μας θα είναι με μοναδικό κίνδυνο. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούμε όλες τις εγγυήσεις, ρητά ή σιωπηρά, σε σχέση με τον ιστότοπο και τη χρήση σας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή παραστάσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα του περιεχομένου του ιστότοπου ή το περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου που συνδέονται με τον ιστότοπο και δεν θα αναλάβουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν (1) σφάλματα, λάθη ή ανακρίβειες περιεχομένου και υλικών, ( 2) Ζημία προσωπικής βλάβης ή ιδιοκτησίας, οποιασδήποτε φύσης, που προκύπτει από την πρόσβασή σας και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, (3) οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των ασφαλών διακομιστών μας ή/και όλων των προσωπικών πληροφοριών ή/και οικονομικών πληροφοριών Αποθηκεύονται σε αυτό, (4) οποιαδήποτε διακοπή ή παύση της μετάδοσης προς ή από τον ιστότοπο, (5) τυχόν σφάλματα, ιούς, δούρειο άλογα ή τα παρόμοια που μπορούν να μεταδοθούν σε ή μέσω του τόπου από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και ( 6) Οποιαδήποτε σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο και υλικά ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιουδήποτε περιεχομένου που δημοσιεύτηκε, μεταδίδεται ή διατίθεται με άλλο τρόπο μέσω του ιστότοπου. Δεν δικαιολογούμε, υποστηρίζουμε, εγγυάται ή αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που διαφημίζεται ή προσφέρεται από τρίτο μέρος μέσω του ιστότοπου, οποιουδήποτε υπερσυνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή κινητής εφαρμογής που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε πανό ή άλλη διαφήμιση και δεν θα το κάνουμε Να είστε συμβαλλόμενο μέρος σε ή με οποιονδήποτε τρόπο να είστε υπεύθυνο για την παρακολούθηση οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε παρόχου προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων. Όπως και με την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μέσω οποιουδήποτε μέσου ή σε οποιοδήποτε περιβάλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την καλύτερη κρίση και να είστε προσεκτικοί, όπου χρειάζεται.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να εμείς ή οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι πράκτορες μας να ευθύνονται για εσάς ή από τρίτους για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη, υποδειγματική, παρεμπιπτόντως, ειδικές ή τιμωρητικές αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χαμένων κερδών, των χαμένων εσόδων, της απώλειας δεδομένων,Ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, ακόμη και αν μας έχουν ενημερωθεί για τη δυνατότητα τέτοιων ζημιών.

Αποζημίωση και απελευθέρωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας κρατάτε αβλαβείς από όλες τις αποζημιώσεις και τις απαιτήσεις και τα έξοδα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρου, που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και από την παραβίαση αυτών των Όρων.

Σε περίπτωση που έχετε διαφωνία με έναν από τους άλλους χρήστες ή από τρίτους, θα μας απελευθερώσετε, τους αξιωματικούς μας, τους υπαλλήλους, τους πράκτορες και τους διαδόχους σας από τις απαιτήσεις, τις απαιτήσεις και τις ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες) κάθε είδουςή τη φύση, γνωστή και άγνωστη, ύποπτη και ανυποψίαστη, αποκαλυπτική και μη ανακοινωθείσα, που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο που σχετίζονται με τέτοιες διαφορές ή/και τον ιστότοπο.