Käyttöehdot

EHDOT SOPIMUS

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen savett.cc:n käyttöä. Tässä asiakirjassa esitetään ehdot ("Ehdot"), joiden mukaisesti savett.cc ("me" tai "me") tarjoaa sinulle palveluita verkkosivustoillaan, mukaan lukien rajoituksetta yllä luetellut verkkosivustot (yhteisesti "verkkosivusto") "). Nämä ehdot muodostavat sinun ja meidän välisen sopimussopimuksen. Vierailemalla, käyttämällä, käyttämällä ja/tai liittymällä (yhteisesti "käyttämällä") verkkosivustoa ilmaiset ymmärtäväsi ja hyväksyväsi nämä ehdot. Tässä asiakirjassa käytettynä termit "sinä" tai "sinun" viittaavat sinuun, mitä tahansa edustamaasi tahoon, sinun tai sen edustajiin, seuraajiin, luovutuksiin ja tytäryhtiöihin sekä mitä tahansa sinun tai heidän laitteitasi. JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, SINUA ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY SINUA KÄYTTÄMINEN JA SINUN ON LOPETETTU VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÖN.

Sivustolla annettuja tietoja ei ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi kenellekään henkilölle tai taholle millään lainkäyttöalueella tai maassa, jossa tällainen jakelu tai käyttö olisi lain tai määräysten vastaista tai joka asettaisi meille rekisteröintivaatimuksen kyseisellä lainkäyttöalueella tai maassa . Näin ollen henkilöt, jotka päättävät käyttää Sivustoa muista paikoista, tekevät sen omasta aloitteestaan ​​ja ovat yksin vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, jos ja siinä määrin kuin paikalliset lait ovat sovellettavissa.

KÄYTÄ LISENSSiä

Lupa myönnetään tilapäisesti ladata yksi kopio savett.cc:n verkkosivuilta olevasta materiaalista vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tilapäiseen katseluun. Tämä on lisenssin myöntäminen, ei omistusoikeuden siirto, ja tämän lisenssin nojalla sitoudut olemaan:

  • Hae järjestelmällisesti tietoja tai muuta sisältöä Sivustolta luodaksesi tai kokoaaksesi suoraan tai epäsuorasti kokoelman, kokoelman, tietokannan tai hakemiston ilman kirjallista lupaamme.
  • Mielestämme halventaa, tahrata tai muuten vahingoittaa meitä ja/tai Sivustoa.
  • Käytä mitä tahansa sivustolta saatua tietoa toisen henkilön häiritsemiseen, hyväksikäyttöön tai vahingoittamiseen.
  • Osallistua Sivuston luvattomaan kehystykseen tai linkittämiseen.
  • Häiritse, häiritse tai aiheuta kohtuutonta taakkaa Sivustolle tai Sivustolle liitetyille verkoille tai palveluille.
  • Kopioi tai muokkaa Sivuston ohjelmistoja, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, Flash, PHP, HTML, JavaScript tai muu koodi.
  • Purkaa, purkaa, purkaa tai käännellä mitään ohjelmistoa, joka sisältää tai jollakin tavalla muodostaa osan Sivustosta.
  • Käytä Sivustoa osana pyrkimyksiä kilpailla kanssamme tai muuten käyttää Sivustoa ja/tai Sisältöä mihin tahansa tuloja tuottavaan yritykseen tai kaupalliseen yritykseen.
VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Nämä käyttöehdot ovat täysin voimassa, kun käytät Sivustoa. RAJOITTAMATTA MITÄÄN MUITA NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MÄÄRÄYKSIÄ, PIDÄTÄÄMME OIKEUDEN YKSIN HANKINTAMME JA ILMAN ILMOITUSTA TAI VASTUUTTA ESTÄÄ SIVUSTON KÄYTTÖ JA KÄYTTÖ (MUKAAN lukien TIETTYJEN TIETTYJEN OSOITTEIDEN ESTO) MITÄÄN SYYTÄ, MUKAANLUUN RAJOITUKSETTA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN TAI SOVELLETTAVAN LAIN TAI MÄÄRÄYKSEN SISÄLTYMÄN ESITYKSEN, TAKUUN TAI SOPIMUKSEN RIKKOMUKSESTA. SAATAMME LOPETTAA KÄYTTÖSI TAI OSALLISTUMISEN SIVUSTOLLA TAI POISTAA KAIKKI SISÄLLÖN TAI TIEDOT, JOKA JULKAISIT MILLOIN ILMAN VAROITUSTA, AINOASTAAN HANKINTAMME.

MAINOSTAJAT

Sallimme mainostajien näyttää mainoksiaan ja muita tietoja tietyillä sivuston alueilla, kuten sivupalkin mainoksia tai bannerimainoksia. Jos olet mainostaja, otat täyden vastuun kaikista Sivustolle sijoittamistasi mainoksista ja kaikista Sivustolla tarjotuista palveluista tai näiden mainosten kautta myydyistä tuotteista. Lisäksi mainostajana takaat ja vakuutat, että sinulla on kaikki oikeudet ja valtuudet sijoittaa mainoksia Sivustolle, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, immateriaalioikeudet, julkisuusoikeudet ja sopimusoikeudet. Tarjoamme vain tilaa tällaisten mainosten sijoittamiseen, eikä meillä ole muuta suhdetta mainostajiin.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

SIVUSTO TARJOTAAN SELLAISENAAN JA SAATAVILLA KUIN ON. HYVÄKSYT, ETTÄ SIVUSTON JA PALVELUEMME KÄYTTÖ ON AINOASTAAN OMALLA VASTUULLASI. TÄYSI LAIN SALLIMAA RAJOITTAA KIISTÄMME KAIKISTA SIVUSTOON JA SIIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TAKUUT, NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN OLUTTAISIA TAKUITA N, MYYNTILAITOKSEN OSUUDESTA. INGGEMENT. EMME ANNA TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA SIVUSTON SISÄLLÖN TARKKUUDESTA TAI TÄYDELLISESTÄ TAI SIVUSTOON LINKITETTYJEN VERKKOSIVUSTOJEN SISÄLLÖSTÄ, EMME OTA MITÄÄN VASTUUTA TAI VASTUUTTA MISTÄÄN (1) VASTUUVELVOLLISUUDESTA. , ( 2) HENKILÖVAHINGOT TAI OMAISUUSVAHINGOT, MITEN tahansa, JOKA JOHTUU SIVUSTON KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖSTÄ, (3) KAIKKI LUVATTOMAT PALVELIMEMME TAI LUVATTOMAT PALVELIMEMME JA/TAI HENKILÖKOHTAISET JA TIETOVAHINGOT SIINÄ TALLETETTU, (4) SIVUSTOLLA TAI SITÄ SIIRTÄMISEN KESKEYTYS TAI LÄHETYKSET, (5) VIHEET, VIRUKSET, TROJANHEVOSET TAI MUKAINEN, JOTKA VOIVAT LÄHETETTY SIVUSTOON TAI SIVULLA (MIKKI KOLMANSIA OSALTA 6) KAIKKI VIRHEET TAI PUUTTEET KANSSA SISÄLLÖSSÄ TAI MATERIAALISSA TAI KAIKKI MENETYKSET TAI VAHINGOT, JOITA JOHDANTO SIVUSTON KAUTTA LÄHETETTYNÄ, LÄHETETTYÄ TAI MUUTOIN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ. EMME TAKAA, TULE, TAKAA TAI OTA VASTUUTTA MISSÄÄN KOLMANSAN OSAPUOLEN SIVUSTON KAUTTA MAINOSTAMISTA TAI TARJOAMISTA TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA, MITÄÄN HYPERLINKITETTYÄ VERKKOSIVUSTOJA TAI MILLÄÄN VERKKOSOVELLUKSESTA TAI SIIRTYMISTÄ. JA ME emme OLLA OSAPUOLET TAI MITEN ON VASTUUSSA SEURANTA TAPAHTUMAT SINUN JA KOLMANSIEN TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN TARJOAJIEN VÄLILLÄ. MYÖS TUOTTEEN TAI PALVELUN OSTAMISESTA MILLOIN VÄLINEIDEN KAUTTA TAI MISSÄ YMPÄRISTÖSSÄ, SINUIN TULISI KÄYTTÄÄ PARHAASTA ARKITSEMISTASI JA TARVITTAESSA.

Vastuun rajoitus

EMME MISSÄÄN TAPAUKSESSA ME TAI JOHTAJAMME, TYÖNTEKIJÄMME TAI AGENTAJAMME OLE VASTUUSSA SINULLE TAI MILLÄÄN KOLMANSILLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORISTA, SEURANTAISESTA, ESIMERKKIVÄLISESTÄ, SATUNNAISISTA, ERIKOIS- TAI RANGAISTUSSOPIMUKSISTA TAI MUISTA SIVUSTON KÄYTTÖÖN JOHDANTOISTA VAHINGOISTA, VAIKKA MEILLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

KORVAUS JA VAPAUTUS

Sitoudut täten korvaamaan meidät ja pitämään meidät vapaina kaikista vahingoista ja kolmansien osapuolien vaatimuksista ja kuluista, mukaan lukien asianajajan palkkiot, jotka johtuvat verkkosivuston käytöstä ja/tai näiden ehtojen rikkomisesta.

Jos sinulla on erimielisyyttä yhden tai useamman muun käyttäjän tai minkä tahansa kolmannen osapuolen kanssa, vapautat täten meidät, virkailijamme, työntekijämme, edustajamme ja oikeuden seuraajat kaikista vaatimuksista, vaatimuksista ja vahingoista (todellisista ja välillisistä) tai luonne, tunnettu ja tuntematon, epäilty ja epäilty, julkistettu ja paljastamaton, joka johtuu tällaisista riita-asioista ja/tai verkkosivustosta tai liittyy millään tavalla.